Gespecialiseerde technieker

 

Als de niet-Europese werknemer een gespecialiseerde technieker is, hangt de noodzaak van een vergunning en het soort aan te vragen vergunning af van de context en de duur van het verblijf in België.

De gespecialiseerde technieker werkt voor een in het buitenland gevestigde onderneming. Hij komt naar Brussel, maximaal 5 dagen per maand, om onderhoudswerken of dringende herstellingen uit te voeren aan een in België geleverde machine of toestel.

U moet geen toelating tot arbeid aanvragen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid om in België te werken. (vrijstelling van rechtswege krachtens artikel 2, 32° van het KB van 09/06/1999)

De gespecialiseerde technieker werkt voor een in het buitenland gevestigde onderneming. Hij komt naar Brussel, voor 90 dagen tot zes maanden, om een door zijn werkgever geproduceerde of geleverde installatie te monteren, op te starten of te herstellen.

(Art 9,9 van het KB van 09/06/1999)

Vraag een gecombineerde vergunning aan

De gespecialiseerde technieker werkt voor een in het buitenland gevestigde onderneming. Hij komt naar Brussel, voor maximaal 90 dagen, om een door zijn werkgever geproduceerde of geleverde installatie te monteren, op te starten of te herstellen.

(Art. 9,9 van het KB van 09/06/1999)

Vraag een arbeidskaart aan

(In het geval van opeenvolgende tewerkstelling(en) worden de vorige periodes meegeteld voor de berekening van de 90 dagen. Als de 90 dagen overschreden zijn, zie procedure gecombineerde vergunning.) U verkeert in een andere situatie? 
Raadpleeg de webpagina "Ander geval".

Contact Contact

Post

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99

Loketten Arbeidskaarten

CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
open van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur 

Toegangsplan

Federaal, Vlaanderen, Wallonië

Regelgeving Regelgeving