Hooggeschoold personeel of leidinggevende

(art. 9, 6° en 9, 7° KB 09/06/1999)

 

Als de niet-Europese werknemer hooggeschoold is of een directiepost bekleedt, hangt het soort vergunning af van de duur van de tewerkstelling in België. De te bezorgen documenten verschillen naargelang de werknemer al dan niet gedetacheerd is.

De leidinggevende / de hooggeschoolde medewerker zal langer dan 90 dagen in België werken. Hij zal gedetacheerd worden.

Vraag een gecombineerde vergunning aan (gedetacheerde)

De leidinggevende / de hooggeschoolde medewerker zal langer dan 90 dagen in België werken. De sociale zekerheid zal in België betaald worden.

Vraag een gecombineerde vergunning aan (RSZ in BE)

De leidinggevende / de hooggeschoolde medewerker zal maximum 90 dagen in België werken. Hij zal gedetacheerd worden.

Vraag een arbeidskaart aan (gedetacheerde)

(In het geval van opeenvolgende tewerkstelling(en) worden de vorige periodes meegeteld voor de berekening van de 90 dagen. Als de 90 dagen overschreden zijn, zie procedure gecombineerde vergunning.)

De leidinggevende / de hooggeschoolde medewerker zal maximum 90 dagen in België werken. De sociale zekerheid zal in België betaald worden

Vraag een arbeidskaart aan (RSZ in BE)

(In het geval van opeenvolgende tewerkstelling(en) worden de vorige periodes meegeteld voor de berekening van de 90 dagen. Als de 90 dagen overschreden zijn, zie procedure gecombineerde vergunning.U verkeert in een andere situatie? 
Raadpleeg de webpagina "Ander geval".

Contact Contact

Post

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99

Loketten Arbeidskaarten

CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
open van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur 

Toegangsplan

Federaal, Vlaanderen, Wallonië

Regelgeving Regelgeving