Installatie, assemblage van een goed of testen van prototypes

 

In de volgende gevallen moeten er geen stappen ondernomen worden bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.

De buitenlandse onderdaan wordt tewerkgesteld door een in het buitenland gevestigde werkgever. Hij komt naar België om voertuigprototypes of door een erkende onderzoeksinstelling ontwikkelde prototypes te testen gedurende maximaal vier weken per jaar. 

U moet geen toelating tot arbeid aanvragen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid om in België te werken. (vrijstelling van rechtswege krachtens art. 2,30° van het KB van 09/06/1999)
Vrijstelling beperkt tot de duur van de testen.

De buitenlandse onderdaan wordt tewerkgesteld door een in het buitenland gevestigde werkgever. Hij komt naar België, voor maximaal acht dagen, voor de initiële assemblage en/of de eerste installatie van een goed. 

Deze prestatie, uitgevoerd door werknemers van de onderneming die het goed levert, is een essentieel element van een contract voor de levering van goederen en is noodzakelijk voor het opstarten van het geleverde goed.
Deze vrijstelling geldt niet voor de activiteiten in de bouwsector. 

U moet geen toelating tot arbeid aanvragen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid om in België te werken. (vrijstelling van rechtswege krachtens art. 2,31° van het KB van 09/06/1999)U verkeert in een andere situatie? 
Raadpleeg de webpagina "Ander geval".

Contact Contact

Covid-19 maatregelen

Neem enkel contact met ons op via e-mail en stuur ook uw dossier door per e-mail. 
Meer info
 

Onze contactgegevens

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99
Een afspraak vragen (enkel als de kwestie niet telefonisch of via e-mail geregeld kan worden)
 

Federaal, Vlaanderen, Wallonië

Regelgeving Regelgeving