Werknemer tewerkgesteld in uitvoering van een internationaal akkoord

(art. 2, 20° KB 09/06/1999)

 

Als de niet-Europese werknemer tewerkgesteld wordt in uitvoering van een internationaal akkoord, hangt de noodzaak van een vergunning af van de duur van de tewerkstelling in België.

De in uitvoering van een internationaal akkoord tewerkgestelde werknemer zal langer dan 90 dagen in België werken.

Vraag een gecombineerde vergunning aan "in het kader van een vrijstelling"

De in uitvoering van een internationaal akkoord tewerkgestelde werknemer zal maximum 90 dagen in België werken.

U moet geen toelating tot arbeid aanvragen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid om in België te werken. Vrijstelling van rechtswege krachtens artikel 2, 20° van het KB van 09/06/1999U verkeert in een andere situatie? 
Raadpleeg de webpagina "Ander geval".

Contact Contact

Post

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99

Loketten Arbeidskaarten

CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
open van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur 

Toegangsplan

Federaal, Vlaanderen, Wallonië

Regelgeving Regelgeving