Inwonende dienstbode

 

Als de niet-Europese werknemer een inwonende dienstbode is, moet er in sommige gevallen een vergunning aangevraagd worden bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.

De inwonende dienstbode zal langer dan 90 dagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken.

Vraag een gecombineerde vergunning aan

De inwonende dienstbode zal maximum 90 dagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken.

Vraag een arbeidskaart aan

(In het geval van opeenvolgende tewerkstelling(en) worden de vorige periodes meegeteld voor de berekening van de 90 dagen. Als de 90 dagen overschreden zijn, zie procedure gecombineerde vergunning.)

De dienstbode zal maximum 90 dagen toeristen vergezellen in België. (art. 2, 13°)

U moet geen toelating tot arbeid aanvragen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid om in België te werken.
Vrijstelling van rechtswege krachtens artikel 2, 13° van het KB van 09/06/1999U verkeert in een andere situatie? 
Raadpleeg de webpagina "Ander geval".

Contact Contact

Post

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99

Loketten Arbeidskaarten

CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
open van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur 

Toegangsplan

Federaal, Vlaanderen, Wallonië

Regelgeving Regelgeving