Leidinggevende of kaderlid tewerkgesteld door een hoofdkwartier (art. 2, 33 van het KB 09/06/1999)

 

Als de niet-Europese werknemer een door een hoofdkwartiertewerkgesteld kaderlid is (zie artikel 1, 14 van het koninklijk besluit van 09/06/1999), hangt de noodzaak van een vergunning af van de duur van de tewerkstelling in België.

De leidinggevende / de directeur zal meer dan 90 dagen in België werken. Zijn bezoldiging zal meer bedragen dan € 71.521 (voor een aanvraag in 2020) of meer dan € 72.399 (voor een aanvraag in 2021).

Vraag een gecombineerde vergunning aan "in het kader van een vrijstelling"

De leidinggevende / de directeur zal maximum 90 dagen in België werken. Zijn bezoldiging zal meer bedragen dan € 71.521 (voor een aanvraag in 2020) of meer dan € 72.399 (voor een aanvraag in 2021).

U moet geen toelating tot arbeid aanvragen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid om in België te werken

(vrijstelling van rechtswege krachtens artikel 2, 33 van het KB van 09/06/1999).U verkeert in een andere situatie? 
Raadpleeg de webpagina "Ander geval".

Contact Contact

Covid-19 maatregelen

Neem enkel contact met ons op via e-mail en stuur ook uw dossier door per e-mail. 
Meer info
 

Onze contactgegevens

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99
Een afspraak vragen (enkel als de kwestie niet telefonisch of via e-mail geregeld kan worden)
 

Federaal, Vlaanderen, Wallonië

Regelgeving Regelgeving