Langdurig ingezetene in een andere lidstaat van de Europese Unie

 

Voor de niet-Europese ingezetene die de status van "langdurig ingezeten onderdaan" verworven hebben in een andere lidstaat van de Europese Unie, hangt het soort aan te vragen vergunning af van de situatie van de werknemer en van de duur van de tewerkstelling in België.

Heeft de werknemer gewerkt of gaat hij werken in een knelpuntberoep?

De langdurig ingezetene in een andere lidstaat komt in België een knelpuntberoep uitoefenen gedurende meer dan 90 dagen.

(Art. 9,20 van het K.B. van 09/06/1999)

Vraag een gecombineerde vergunning aan

De langdurig ingezetene in een andere lidstaat komt in België een knelpuntberoep uitoefenen gedurende maximum 90 dagen.

(Art. 9,20 van het K.B. van 09/06/1999)

Vraag een arbeidskaart aan

(In het geval van opeenvolgende tewerkstelling(en) worden de vorige periodes meegeteld voor de berekening van de drie maanden. Als de drie maanden overschreden zijn, zie procedure gecombineerde vergunning.)

De langdurig ingezetene in een andere lidstaat heeft al twaalf maanden een knelpuntberoep uitgeoefend in België (daadwerkelijke en ononderbroken tewerkstelling).

(Art. 2,35 van het K.B. van 09/06/1999)

Vraag een gecombineerde vergunning aan
"in het kader van een vrijstelling"U verkeert in een andere situatie? 
Raadpleeg de webpagina "Ander geval".

Contact Contact

Covid-19 maatregelen

Neem enkel contact met ons op via e-mail en stuur ook uw dossier door per e-mail. 
Meer info
 

Post

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99
 

Loketten Arbeidskaarten

CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
Opgelet: onze loketten zijn tot nader order gesloten wegens de Covid-19 maatregelen

Toegangsplan

Federaal, Vlaanderen, Wallonië

Regelgeving Regelgeving