Postdoctorandus die een "tegemoetkoming voor wetenschappelijk onderzoek" geniet

(art. 2, 25° KB 09/06/1999)

 

Als de niet-Europese werknemer een postdoctorandus is, hangt de noodzaak van een vergunning af van de duur van de tewerkstelling in België.

De postdoctorandus zal meer dan 90 dagen en ten hoogste 3 jaar in België werken.

Vraag een gecombineerde vergunning aan "in het kader van een vrijstelling"

De postdoctorandus zal maximum 90 dagen in België werken.

U moet geen toelating tot arbeid aanvragen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid om in België te werken. (vrijstelling van rechtswege krachtens artikel 2, 25° van het KB van 09/06/1999)U verkeert in een andere situatie? 
Raadpleeg de webpagina "Ander geval".

Contact Contact

Covid-19 maatregelen

Neem enkel contact met ons op via e-mail en stuur ook uw dossier door per e-mail. 
Meer info
 

Post

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99
 

Loketten Arbeidskaarten

CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
Opgelet: onze loketten zijn tot nader order gesloten wegens de Covid-19 maatregelen

Toegangsplan

Federaal, Vlaanderen, Wallonië

Regelgeving Regelgeving