Schouwspelartiest

(art. 2, 17° en 9, 15° KB 09/06/1999)

 

In het geval van een artiest met internationale faam die in verschillende landen optreedt, moet er geen vergunning aangevraagd worden wanneer het verblijf in België beperkt is tot 90 dagen. In de andere gevallen hangt het soort vergunning voor een schouwspelartiest af van zijn gage en van de duur van de tewerkstelling in België.

De schouwspelartiest zal minstens € 34.819 (aanvraag in 2019) of € 35.761 (aanvraag in 2020) verdienen. Hij zal langer dan 90 dagen, in België werken.

(art. 9, 15°)

Vraag een gecombineerde vergunning aan

De schouwspelartiest zal minstens € 34.819 (aanvraag in 2019) of € 35.761 (aanvraag in 2020) verdienen. Hij zal maximum 90 dagen lang in België werken.

(art. 9, 15°)

Vraag een arbeidskaart aan

In het geval van opeenvolgende tewerkstelling(en) worden de vorige periodes meegeteld voor de berekening van de 90 dagen. Als de 90 dagen overschreden zijn, zie procedure gecombineerde vergunning.

De schouwspelartiest geniet internationale faam. De schouwspelartiest van internationale faam zal, samen met de begeleiders van wie de aanwezigheid vereist is voor het schouwspel, maximum 90 dagen in België werken.

U moet geen toelating tot arbeid aanvragen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid om in België te werken. (vrijstelling van rechtswege krachtens artikel 2, 17° van het KB van 09/06/1999)



U verkeert in een andere situatie? 
Raadpleeg de webpagina "Ander geval".

Contact Contact

Post

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99

Loketten Arbeidskaarten

CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
open van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur 

Toegangsplan

Federaal, Vlaanderen, Wallonië

Regelgeving Regelgeving