Sporter, trainer,…

 

Als de niet-Europese werknemer een sporter, trainer, begeleider of scheidsrechter is, hangt de noodzaak van een vergunning en het soort aan te vragen vergunning af van de vestigingsplaats van de werkgever, van de bezoldiging van de werknemer en van de duur van het verblijf in België.

De door een in het buitenland gevestigde werkgever tewerkgestelde persoon komt naar Brussel om aan een internationale sportwedstrijd deel te nemen.

  • Sporter, begeleider, scheidsrechter, officieel afgevaardigde, personeelslid, andere door de sportfederatie geaccrediteerde of erkende persoon
  • Maximaal drie maanden

U moet geen toelating tot arbeid aanvragen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid om in België te werken. (vrijstelling van rechtswege krachtens artikel 2, 16° van het KB van 09/06/1999)

De beroepssporter of trainer komt langer dan 90 dagen in België werken. Zijn jaarlijkse bezoldiging zal meer bedragen dan € 84.896.(Art. 9,11 van het K.B. van 09/06/1999)

Vraag een gecombineerde vergunning

De sporter of trainer komt maximum 90 dagen lang in België werken (uitgezonderd een internationale sportcompetitie bedoeld in punt 1).  Zijn jaarlijkse bezoldiging zal meer bedragen dan € 84.896.

Vraag een arbeidskaart aan

(In het geval van opeenvolgende tewerkstelling(en) worden de vorige periodes meegeteld voor de berekening van de 90 dagen. Als de 90 dagen overschreden zijn, zie procedure gecombineerde vergunning.)  U verkeert in een andere situatie? 
Raadpleeg de webpagina "Ander geval".

Contact Contact

Covid-19 maatregelen

Neem enkel contact met ons op via e-mail en stuur ook uw dossier door per e-mail. 
Meer info
 

Post

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99
 

Loketten Arbeidskaarten

CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
Opgelet: onze loketten zijn tot nader order gesloten wegens de Covid-19 maatregelen

Toegangsplan

Federaal, Vlaanderen, Wallonië

Regelgeving Regelgeving