Werknemer die gedetacheerd is in het kader van een tijdelijke overplaatsing binnen een onderneming (ICT)

(art. 2,36° en 9,1° van het KB van 09.06.1999)

 

Als de niet-Europese werknemer in België komt werken in het kader van een tijdelijke overplaatsing binnen een onderneming, hangt de noodzaak van een toelating en het soort aan te vragen toelating af van de verblijfssituatie en de tewerkstellingsduur van de werknemer in België.

 

Voorwaarden waaraan voldaan moet worden opdat de werknemer "gedetacheerd kan worden in het kader van een ICT".

1) Een onderneming die buiten de Europese Unie gevestigd is, detacheert tijdelijk een niet EU-onderdaan voor professionele of opleidingsdoeleinden naar een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigde entiteit van dezelfde onderneming of ondernemingsgroep. De niet EU-onderdaan is vóór en tijdens deze overplaatsingsperiode aan deze in het buitenland gevestigde onderneming gebonden door een arbeidsovereenkomst.

2) De werknemer beschikt over een van de drie onderstaande hoedanigheden:

Functie: lid van het hogere personeel dat in de eerste plaats leiding geeft aan de gastentiteit (onder het toezicht van of aangestuurd door de raad van bestuur of de aandeelhouders van de onderneming (of daarmee gelijkgestelde personen)). Deze functie omvat: het leiding geven aan de gastentiteit of een afdeling of onderafdeling daarvan; het toezicht houden op en het controleren van de werkzaamheden van andere toezichthoudende, hooggespecialiseerde of leidinggevende werknemers; het bevoegd zijn voor het aanbevelen van de indienstneming of van het ontslag van werknemers dan wel van ander optreden in het kader van het personeelsbeleid.
Verblijfsduur in de Europese Unie: Maximaal 3 jaar
Loon: minstens 53.970 euro (voor aanvragen in 2019), en 55.431 euro vanaf 01/01/2020
Diploma: diploma waarvoor 3 jaar hogere studies vereist is

Functie: deskundige die beschikt over gespecialiseerde kennis die van wezenlijk belang is voor de activiteiten, de technieken of het beheer van de gastentiteit. Bij de beoordeling van deze kennis wordt niet alleen rekening gehouden met de voor de gastentiteit specifieke kennis, maar ook met de vraag of de betrokkene hoge kwalificaties heeft (waaronder toereikende beroepservaring, voor bepaalde werkzaamheden of activiteiten waarvoor specifieke technische kennis inclusief eventueel het lidmaatschap van een erkende beroepsgroep vereist zijn).
Verblijfsduur in de Europese Unie: Maximaal 3 jaar
Loon: minstens 43.176 euro (voor aanvragen in 2019), en 44.344 euro vanaf 01/01/2020
Diploma: diploma waarvoor 3 jaar hogere studies vereist is
Functie: de werknemer komt een opleiding volgen (opleiding in bedrijfstechnieken of -methoden, loopbaanontwikkeling) met het oog op het uitoefenen van een nieuwe functie binnen de entiteit die hem overplaatst
Verblijfsduur in de Europese Unie: Maximaal 1 jaar
Loon: minstens 26.985 euro (voor aanvragen in 2019), en 27.715 euro vanaf 01/01/2020
Diploma: diploma dat minstens gelijkwaardig is aan een universitair bachelordiploma


U verkeert in een andere situatie? 
Raadpleeg de webpagina "Ander geval".

Contact Contact

Post

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99

Loketten Arbeidskaarten

CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
open van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur 

Toegangsplan

Federaal, Vlaanderen, Wallonië

Regelgeving Regelgeving