De situatie van de werknemer of (kandidaat-)werknemer


Bent u vrijgesteld of moet u een toelating aanvragen? Welk soort toelating moet u aanvragen? Hoe?
Dat komt u te weten door hieronder de situatie van de werknemer of kandidaat-werknemer te kiezen.

OPGELET: de toekenning van de gecombineerde vergunning door de Dienst Vreemdelingenzaken is onderworpen aan de voorwaarden van de artikels 61/25-1 en volgende van de wet van 15/12/1980.
BELANGRIJK : op 1/6/2020 heeft de Dienst Vreemdelingenzaken het bedrag van de bijdrage geïndexeerd. Meer info...

Kaderlid, leidinggevende, onderzoeker, hooggeschoold personeel, hoogleraar, tijdelijke overplaatsing binnen een onderneming (ICT),...

Andere

Ander geval


Contact Contact

Covid-19 maatregelen

Neem enkel contact met ons op via e-mail en stuur ook uw dossier door per e-mail. 
Meer info
 

Post

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99
 

Loketten Arbeidskaarten

CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
Opgelet: onze loketten zijn tot nader order gesloten wegens de Covid-19 maatregelen

Toegangsplan

Federaal, Vlaanderen, Wallonië

Minimale bezoldiging Minimale bezoldiging

Ter herinnering: de bezoldiging van elke werknemer moet de Belgische regelgeving naleven (bijvoorbeeld het bevoegde paritair comité) en ze mag niet minder bedragen dan € 1.625,72 (cao nr. 43 van de Nationale Arbeidsraad).

Regelgeving Regelgeving