Werknemer ingeschreven in de pool der zeelieden (art. 2, 8° KB 09/06/1999).

 

Als de niet-Europese werknemer ingeschreven is in de pool der zeelieden van de Belgische koopvaardij hangt het soort vergunning af van de duur van de tewerkstelling in België.
 

Zeelieden die langer dan 90 dagen in België werken.

Vraag een gecombineerde vergunning aan "in het kader van een vrijstelling"

Zeelieden die maximum 90 dagen in België werken.

U moet geen toelating tot arbeid aanvragen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid om in België te werken. (vrijstelling van rechtswege krachtens art. 2, 8° van het KB van 09/06/1999)


U verkeert in een andere situatie? 
Raadpleeg de webpagina "Ander geval".

Contact Contact

Post

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T +32 (0)2 204 13 99

Loketten Arbeidskaarten

CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
open van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur 

Toegangsplan

Federaal, Vlaanderen, Wallonië

Regelgeving Regelgeving