Voertuigen

Bij de inschrijving van elke KMO met een handelsoogmerk bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) moet de ondernemer zijn of haar kennis bedrijfsbeheer aantonen. Bovendien moet de bedrijfsleider specifieke voorwaarden vervullen om bepaalde activiteiten uit te mogen voeren.

Om de onderneming in te schrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of er bijkomende activiteiten te registreren

Om een KMO op te richten moet de bedrijfsleider zijn of haar kennis bedrijfsbeheer aantonen.
 
Om een onderneming te registreren voor een van de activiteiten die hieronder zijn opgesomd moet de bedrijfsleider eveneens zijn of haar beroepsbekwaamheid aantonen. Op de volgende pagina's wordt uitgelegd hoe die competenties kunnen worden aangetoond:

Contact Contact

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
E Contactformulier
T 02 800 35 40 (van maandag tot vrijdag – van 9u tot 12u ; van 14u tot 16u)
T 0490 52 43 15 (enkel maandag – van 9u tot 12u ; van 14u tot 16u)

Ondernemingsloketten

Richt u tot een ondernemingsloket
  1. met al uw vragen over uw diploma of beroepservaring;
  2. om uw onderneming in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.