Steun voor tewerkstelling

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunt de werkgelegenheid met verschillende maatregelen, bestemd voor bepaalde werknemers en/of hun werkgevers.
 
Het doelgroepenbeleid is tweeledig: enerzijds zijn er de verminderde werkgeversbijdragen voor specifieke groepen werknemers en werkgevers en anderzijds zijn er de activeringsuitkeringen voor groepen werknemers met bepaalde kenmerken.