Erkende particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling


Om de volledige lijst met erkende bureaus te raadplegen: klik rechtstreeks op "Zoeken".

Om te zoeken via ondernemingsnummer: voer de 9 cijfers in.
Om te zoeken via erkennings- of registratienummer: typ de 5 eerste cijfers (00XXX).

Naam van het bureau
Ondernemingsnummer
Land
Erkenningsnummer
Erkende activiteiten